Handskrift 172. Professor Tryggve Skölds arkiv (1922-2012)

Tryggve Sköld föddes i Lund 1922. Sköld disputerade vid Uppsala universitet på avhandlingen Die Kriterien der urnordischen Lehenwörter im Lappischen. Han var docent i finska vid Uppsala univeristet, universitetslektor vid Lunds universitet och professor i nordisk filologi vid Uleåborgs universitet. Åren 1973-1987 var han professor i finska vid Umeå universitet. I en rad uppsatser har han behandlat nordiska låneord i samiska och finska. 2011 blev han utnämnd till jubeldoktor vid Uppsala universitet