Utförlig arkivinformation

Handskrift 172. Professor Tryggve Skölds arkiv (1922-2012)


Tryggve Sköld föddes i Lund 1922. Sköld disputerade vid Uppsala  universitet på avhandlingen Die Kriterien der urnordischen Lehenwörter im Lappischen. Han var docent i finska vid Uppsala univeristet, universitetslektor vid Lunds universitet och professor i nordisk filologi vid Uleåborgs universitet. Åren 1973-1987 var han professor i finska vid Umeå universitet. I en rad uppsatser har han behandlat nordiska låneord i samiska och finska. 2011 blev han utnämnd till jubeldoktor vid Uppsala universitet

Arkivet som omfattar ca. 5 hyllmeter består av personliga handlingar innehållande bl.a. betyg, intyg, ekonomiska handlingar och pass. Manuskripten består av Skölds egna manuskript. Den kronologiskt ordnade korrespondensen omfattar två volymer.
Handlingar som rör arkivbildarens verksamhet behandlar språkforskning, symposier, konferenser och föredrag. I ovan nämnda kategori återfinns tio volymer alfabetiskt ordnade kortregister. Här återfinns även ett register till Skölds avhandling. I kategorin samlingar finner man fotografier, teckningar, en klippsamling samt ljudupptagningar. Serien övrigt omfattar bl.a. sigill.

Arkivet upprättat av Anders Johansson, 2017-08-08