Handskrift 177. Författaren Carl-Göran Ekerwalds arkiv (1923-)

Carl-Göran Ekerwald växte upp i byn Änge i Offerdal där hans pappa var länsskogvaktare. Efter studentexamen i Östersund blev det studier vid Uppsala universitet där han 1949 tog en filosofie magisterexamen i humaniora. Efter studierna arbetade han under många år som lärare och rektor bl.a. i Svenstavik.

Som författare debuterade Ekerwald 1959 med novellsamlingen Elden och fågelungen. Det har sedan dess blivet ett stort antal romaner, noveller, essäer, poesi och kulturartiklar. Han har även arbetat som översättare och är en stor kännare av persisk poesi.
Om sitt eget liv har han skrivit i böckerna Skogsvaktarns pojke (2002) och Tabula rasa (2008). Hans senaste bok Kom, madame, fru (2014) är en bok om sin kärlekshistoria på ålderns höst med författarkollegan Sigrid Kahle.

Carl-Göran Ekerwald är hedersdoktor vid Umeå universitet sedan 1986 och tilldelades 2008 utmärkelsen Litteris et Artibus.

Arkivet som skänkts av Carl-Göran Ekerwald är i dagsläget 1,5 hm och består främst av manuskript och brev. Arkivet är tillgängligt för forskning men är ännu inte ordnat och förtecknat.