Handskrift 179. Professor Gunnar Kulldorffs arkiv (1927-2015)

Gunnar Kulldorff var född 1927 i Malmö. Efter studentexamen 1946 startade han sina universitetsstudier i matematik och statistik vid Lunds universitet. 1961 disputerade Kulldorff i ämnet statistik och 1965 tillträdde han en tjänst som professor i statistik vid Umeå universitet. Under åren 1966-1993 var Kulldorff professor i matematisk statistik vid Umeå universitet.

Gunnar Kulldorffs arkiv är Forskningsarkivets största enskilda personarkiv. Ett professorsarkiv som även speglar en viktig del av Umeå universitets historia från 1965 och framåt. Gunnar Kulldorff satt bl.a. i Umeå universitets styrelse och kandiderade som rektor 1969. Gunnar Kulldorff hade många internationella kontakter. Han var under några år president i International Statistic Institute (ISI). Han engagerade sig starkt för statistisk forskning och utbildning i Östeuropa. Kulldorff blev 2006 hedersdoktor vid Villnius universitet.

På fritiden var han engagerad med uppdrag inom  i KFUM och internationellt inom YMCA. Han satt även med i SCB:s vetenskapliga råd och innehade en mängd utredningsuppdrag. Gunnar Kulldorffs CV

Arkivet är 55 hyllmeter och fritt tillgängligt för forskning.