Handskrift 18. Konstnären Thor Christofferssons arkiv (1929- )

Fem manuskript skrivna av konstnären Thor Christoffersson (även kallad Ödemarksmålaren) skänkta till Umeå universitet 1976.

1 : Manuskript till en artikelserie om Nordkalotten. Dess historia och hur det ter sig idag. Behandlar såväl samer som övriga bofasta så som upplevs det av en vandrande turist på Finnmarksvidda.

2 : Manuskript till ett föredrag. Samerna från urtid till nutid.

3 : Manuskriptet till en i Nordvästra Skånes Tidningar publicerad artikel. Till fots genom Sarek till Atlantkusten.

4 : Tidningsartiklar. Utmed frie mäns kuster. Yttersta domen i Kautokeino. Ett julminne från Ishavet för 300 år sedan.

5 : Artikel om samerna införd i Helsingborgs dagblad 1972.12. 24. Samernas gamla tro och deras kultur.