Handskrift 181. Biskop Ivar Hylanders arkiv (1900-1982)

Ivar Hylander föddes år 1900 i Norrköpings S:t Olai församling. Föräldrarna var lärarfolk. Hylander studerade teologi vid Uppsala universitet och promoverades till teologie doktor i Uppsala 1932. Han innehade en tjänst som docent vid Uppsala universitet fram till hösten 1939. Hylander prästvigdes 1932 i Linköping, blev domprost i Växjö 1943 och utnämndes 1956 till biskop i Luleå stift, ett ämbete som han innehade till sin pension 1966. Efter pensioneringen bosatte han sig i Umeå där han avslutade sina dagar 1982.

Arkivet som är drygt en hyllmeter innehåller till största delen material från hans släktforskning, främst kring släkten Hylander.