Handskrift 182. Ingenjör och fotograf Bengt Hylanders arkiv (1939-2014)

Bengt Hylander 50 år 1989

Bengt Hylander föddes 1939 i Gävle. Han utbildade sig till ingenjör och var även aktiv som reservofficer. Han bodde större delen av sitt liv i Holmsund och var bl.a. anställd vid Vattenfall och som skyddsingenjör vid Västerbottenshälsan. Bengt Hylander var även politiskt aktiv och satt bl.a. i Holmsunds kommundelsnämnd. Hans stora intresse för fotografering resulterade i utställningar och publikationer.
Bengt Hylander avled 2014.

Arkivet är 0,60 hyllmeter och innehåller till stor del fotografier.