Handskrift 183. Konstnären och författaren Gunnar Erkners arkiv (1929-2013)

Gunnar Erkner kallade sig själv "diversearbetare i kultur" och har främst gjort sig känd som konstnär och författare. Han var född i Husum 1929 och utbildade sig vid Konstfackskolan i Stockholm under 1950-talet. Han har arbetat som tecknare och illustratör, haft egna utställningar, arbetat med dockteater och scenografi. Erkner har illustrerat andra författares böcker men även författat egna böcker, främst kring sin hembygd Höga Kusten. Erkner var bosatt i Stockholm fram till 1975 då han återvände till hembygden och bosatte sig i Skagshamn. Arkivet efter Gunnar Erkner är 9 hyllmeter.