Handskrift 184. Författaren Bernhard Nordhs arkiv (1900-1972)

Författaren Bernhard Nord (1900-1972) var länge en av Sveriges mest lästa författare. Hans böcker gavs ut i stora upplagor och hans romaner låg högt upp på bibliotekens utlåningslistor. Bernhard Nordhs romaner ansågs lättlästa och uppskattades både av ungdomar och vuxna. Som författare var Bernhard Nordh främst inspirerad av den amerikanske äventyrsförfattaren Jack London och flera av Nordhs böcker utspelar sig i vildmarks-, nybyggar- eller lantbruksmiljö. Totalt skrev Bernhard Nordh 28 romaner och flera hundra noveller. Några av hans romaner blev även filmatiserade.

Arkivet efter Bernhard Nordh är skänkt till Forskningsarkivet av hans barn och innehåller främst manuskript, förlagskorrespondens och tidningsklipp.Totalt rör det sig om två hyllmeter handlingar. Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.