Handskrift 186. Professor Kerstin Stråbys arkiv (1935-2015)

Kerstin Stråby föddes i Boden 1935. Hon disputerade 1968 i biokemi vid Uppsala universitet och rekryterades efter det till Umeå universitet där hon kom att vara delaktig i uppbyggnaden av ämnet mikrobiologi. Hon kom mellan åren 1968-2000 att verka som universitetslektor, docent, prefekt och professor vid institutionen för mikrobiologi.
I sin forskning intresserade sig Kerstin Stråby bland annat för funktionen av tRNA i jäst, och hon tog i mitten av 1980-talet initiativ till bildandet av forskarnätverket the Nordic Yeast Research Program (NYRP). 1987 var hon huvudorganisatör för en stor internationell tRNA workshop i Umeå.
Kerstin Stråby var även känd för sitt pedagogiska engagemang och var sedan 1970-talet verksam i den internationella föreningen för kvinnliga pedagoger –Delta Kappa Gamma (DKG). 1993–1995 var hon riksordförande för DKG i Sverige.

Arkivet efter Kerstin Stråby består av fem arkivkartonger med material, främst från hennes engagemang i det nordiska nätverket kring jästforskning.