Handskrift 19. Akademiska föreningens i Umeå arkiv

Bild. Handskrift 19

Akademiska föreningen i Umeå bildades i februari 1959. Dess syfte var enligt den ursprungliga lydelsen av stadgarna trefaldigt. Föreningen skulle stödja Umeå studentkår, verka för Umeås utveckling som högskolestad och genom föredrag, diskussioner och annan samvaro utgöra en förbindelselänk mellan olika kategorier av akademiker i staden.

Medlemsantalet blev stort redan från början och sammankomsterna var välbesökta. Bland föredragshållarna kan bl a nämnas Alva Myrdal, Vilhelm Moberg, Ingemar Hedenius och Harry Schein.