Handskrift 191. Professor Sten Henryssons arkiv (1921-1998)

Sten Henrysson föddes 1921 i Linköping. Han disputerade 1957 vid Stockholms universitet och var verksam som professor i praktisk pedagogik vid Umeå universitet 1968 – 1986.
Henryssons forskning har gällt betyg- och meritvärdering som sammanhänger med studieresultat och yrkesframgång. Under emeritusåren forskade Henryson om samernas skolhistoria och prästernas roll som folkuppfostrare. Emeritusårens forsknings gjorde han i nära samarbete med kollegan och professorn Egil Johansson, se Handskrift 165.
Sten Henrysson avled 1998.

Sten Henryssons arkiv är drygt en hyllmeter och innehåller material från hans senare forskning om sameskolor och präster.