Handskrift 193. Docent Tuuli Forsgrens arkiv (1942-2012)

Tuuli Forsgren föddes 1942 i Helsingfors och bodde ett par år i Karelen. Familjen flyttade till Sverige 1946, där hon kom att växa upp i Dalarna.
Tuuli Forsgren disputerade i Uppsala 1986 i ämnet: Finska participattribut i svenska översättningar. När Tuuli 1986 kom till Umeå universitet drogs hon in i den tvärvetenskapliga forskningen som Egil Johansson och Sten Henrysson bedrev runt nordliga folken. Vid sidan av sin akademiska verksamhet var Tuuli även en anlitad översättare och under 10 års tid redaktör för Johan Nordlander-sällskapets halvårsskrift; Oknytt.

Personarkivet efter Tuuli Forsgren består av arkivalier som berör hennes forskning tillsammans med Egil Johansson. Materialet har hämtats ur hans arkivbildning. För att ytterligare förstå Tuulis verksamhet vid Umeå universitet rekommenderas relevanta serier i Egil Johanssons arkivbildning, se handskrift 165.