Handskrift 194. Journalisten Rolf Nilséns arkiv (1954-2014)

Foto: Thord Nilsson

Rolf Nilsén föddes i Luleå 1954. Han arbetade ett kortare tag som järnverksarbetare innan han började sin bana som nöjesjournalist. Redan som 14-åring började han skriva filmrecensioner och 1980 blev han fast anställd vid Norrbottens-Kuriren. Här kom han att skriva tusentals artiklar och recensioner. På sina många resor kom han att träffa och intervjua många kända kulturpersonligheter.

Rolf Nilséns intresse för litteratur och musik visade sig också genom att han i sitt hem i Svartöstaden i Luleå samlat en imponerade mängd böcker och musik. Här fanns vid hans död 2014 tusentals böcker, skivor och affischer.

Det arkiv efter Rolf Nilsén som finns på Forskningsarkivet är ca 8 hyllmeter och innehåller bl.a. manuskript, korrespondens, fotografier, tidningsklipp m.m.

Arkivet är i dagsläget ej uppordnat och förtecknat.