Handskrift 194. Journalisten Rolf Nilséns arkiv (1954-2014)

Rolf Nilsén föddes i Luleå 1954. En kortare period arbetade han som järnverksarbetare innan han började sin bana som nöjesjournalist. Redan som 14-åring började Rolf skriva filmrecensioner och 1980 blev han fast anställd vid Norrbottens-Kuriren. Här kom han att skriva tusentals artiklar och recensioner. På sina många resor kom Rolf att träffa och intervjua många kända kulturpersonligheter.

Rolf Nilséns intresse för litteratur och musik visade sig också genom att han i sitt hem i Svartöstaden i Luleå samlat en imponerade mängd böcker och musik.