Föredrag, recensioner, reportage

Föredrag, odaterade
Recensioner, 1959–1963 + 1 odaterad
Recensioner BTJ, 1980–1984
Reportage Steve Callahan, 1987
Reportage svenskamerikaner, 1995
Reportage New York (bl. A Strand´s Bookstore), odaterad                                                      

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
194 B1:1

Innehåll i volym 194 B1:1

Manuskript och egna verk: Föredrag, reportage och intervjuer