Listor och förteckningar

Litteratur, filmer och skådespelare, odaterade
Skivförteckningar 3 st block, odaterade
Skivförteckning 1 st block, 1980
Handskriven lista över recenserade LP Norrbottens-Kuriren, odaterade
Handskrivna skivlistor i lösblad, odaterade
Lista Tio i Topp, 1969

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
194 D1:1

Innehåll i volym 194 D1:1

Handlingar ang. arkivbildarens verksamhet: Listor och förteckningar