Utförlig arkivinformation

Handskrift 194. Journalisten Rolf Nilséns arkiv (1954-2014)


Rolf Nilsén föddes i Luleå 1954. En kortare period arbetade han som järnverksarbetare innan han började sin bana som nöjesjournalist. Redan som 14-åring började Rolf skriva filmrecensioner och 1980 blev han fast anställd vid Norrbottens-Kuriren. Här kom han att skriva tusentals artiklar och recensioner. På sina många resor kom Rolf att träffa och intervjua många kända kulturpersonligheter.

Rolf Nilséns intresse för litteratur och musik visade sig också genom att han i sitt hem i Svartöstaden i Luleå samlat en imponerade mängd böcker och musik. Arkivet efter Rolf Nilsén består av recensioner, fördrag, reportage, intervjuer, fotografier samt en stor klippsamling där Rolf sparade större delen av sitt publicerade material. Här finns också en rad förteckningar och listor över musik, film och litteratur som Rolf både hade i sin ägo och som han recenserade. Nämnas ska också ett stort antal sparade biobiljetter med information om filmtitel, datum och omdöme.

Arkivet omfattar 6 hyllmeter och är fritt tillgängligt för forskning.

Arkivet upprättat av Gabriel Runeby, 2020-05-04