Utförlig arkivinformation

Handskrift 195. Kulturskribenten och poeten Annika Burholms arkiv (1939-2014)


Annika Burholm var kulturskribent, poet och kåsör men skrev även ett antal noveller. En av hennes mest kända verk som författare är ”Hundsörjarsoffan och 31 andra berättelser”. Annika Burholm var aktiv i Norrländska litteratursällskapet.

Annika Burholm var tillsammans med andra skrivare med och bildade Föreningen Umenejdens Skrivare 1994 för att skapa ett kontaktnät skrivare emellan. Förutom olika kulturarrangemang ordnas även skrivarcirklar och skrivardagar för att stimulera och utveckla skrivandet. Tidskriften Skrivarlustan kom till under samma år. Hon ledde skrivarkurser och boken ”Den åttonde dvärgen” har blivit en handledning för "skrivare som söker sina historier".

Annika Burholm blev 2014 den första att ta emot utmärkelsen ”Miljöhoppet”. Utmärkelsen delades ut postumt till Annika Burholm för hennes engagemang för miljön i Umeå. Bland annat låg hon bakom såväl stadsodling som miljökaféer i Umeå.

Annika Burholm var född år 1939 i Sollefteå. Hon var mestadels bosatt i Umeå. Hon avled 2014.

Arkivet innehåller dokument som sträcker sig över en tid från 1960-tal till 2010-tal. Det omfattar huvudsakligen handlingar från hennes tid som författare. Här finns manuskript till böcker och noveller gjorda i hennes profession som författare. Arkivet omfattar cirka 0,5 hyllmeter handlingar.

Arkivet är fritt för forskning.

Arkivet upprättat av Bertil Eriksson, 2019-02-12