Handskrift 197. Professor Lars Göran Tedebrands arkiv (1939-)

Professor Lars-Göran Tedebrand verkade som professor i historisk demografi vid Umeå universitet 1982-2004. Under dessa år byggde han upp en omfattande forskningsverksamhet som rönte uppmärksamhet både nationellt som internationellt. Förutom undervisning på grundnivå och  forskarnivå så handledde han ett flertal doktorander. Dessutom verkade han som ledamot i flera styrelser och kommittéer, bland annat Johan Nordlander sällskapet och Kungliga Skytteanska samfundet. Arkivet omfattar 4,5 hyllmeter och är fritt för forskning.