Handskrift 20. Minnesbok från ett kloster i Solovetsk

Bild. Handskrift 20

Första sidan ur boken

Minnesbok tillhörande ett ryskt grekisk-ortodoxt kloster i Solovetsk, grundat av Zosima. Boken härstammar från sekelskiftet 1600-1700-talet och användes i gudstjänster vid förböner över de avlidna.

Förteckning