Digitaliserat material

Handskrift 20. Minnesbok från ett kloster i Solovetsk