Handskrift 200. Författaren Anita Salomonssons arkiv (1935-)

Foto: Kjell Hanseklint

Anita Salomonsson föddes i byn Hjoggböle i norra Västerbotten 1935. Hon utbildade sig till socionom och har arbetat som socialsekreterare i Umeå. Anita debuterade som författare 1994 och har i sina romaner beskrivit kvinnoöden och livet på den västerbottniska landsbygden under 1800-1900-talet. Hon har skrivit drygt tio romaner samt förekommit med texter i ett antal tidskrifter och antologier. Anita Salomonsson har erhållit en rad litterära utmärkelser och blev 2005 hedersdoktor vid Umeå universitet.

Anita Salomonssons överlämnade arkiv (ca 2 hyllmeter) innehåller dagböcker, korrespondens, manuskript, fotografier, tidningsklipp m.m. Arkivet är i dagsläget oförtecknat men öppen för forskning.