Handskrift 203. Karin Kallerdahls arkiv (1918-2016)

Foto: Barbro Hallin

Karin Kallerdahl (f: Troedsson) föddes i Lund 1918 och växte upp i Djursholm och Helsingborg. Hon utbildade sig till skolkökslärarinna och var verksam vid olika skolor runt om i landet. Karin gifte sig 1945 med Börje Kallerdahl och 4 barn föddes i familjen mellan åren 1946-1953.
Karin Kallerdahl uppger att hon flyttat 26 gånger i sitt liv och har varit bosatt på orter som Karlskrona, Skutskär, Ljusdal, Hässleholm, Åstad m.fl. Familjen har även bott utomlands under perioder - i Liberia och Tanzania - där maken Börje hade SIDA-uppdrag.
Sedan 1991 var Karin och Börje bosatta i Munka-Ljungby där Karin på lediga stunder skrev ner sin levnadshistoria. Berättelserna blev till böcker som hon lät sin syster Viveka att binda in. Upplagan för varje bok var 25 ex.

Till Forskningsarkivet har överlämnats 5 av Karins böcker. Böckerna är baserade på brev, dagböcker och minnesanteckningar. Böckerna är också illustrerade med foton ur familjens egen fotosamling. Böckerna berättar stora delar av Karins livshistoria där man får ta del av hennes minnen från barndomstiden och sedan valda delar ur hennes liv fram till flytten till Munka-Ljungby 1991. Böckerna är skrivna av Karin mellan åren 1999-2002.

Arkivet består av en arkivvolym med fem böcker. Materialet är fritt tillgängligt för forskning.

Förteckning