Handskrift 205. Universitetslektor Kenneth Nilssons arkiv (1937-2016)

Kenneth Nilsson (1937-2016) var tidigt ute som forskare och lärare i programmering och informationsbehandling. Hans forskarkarriär började vid Lunds universitet på 1960-talet där han bl.a. arbetade med en av Sveriges första datorer-SMIL.

Till Umeå universitet kom han 1976 när han tillträdde en tjänst som universitetslektor i informationsbehandling. Här kom han att vara aktiv i uppbyggnaden av Institutionen för informationsbehandling (Informatik) och var under många år institutionens prefekt.

Efter sin pensionering 2004 flyttade han till Södra Sandby i Skåne där han bl.a. arbetade med att skriva Institutionen för informationsbehandling/informatiks historia. Han var även språkintresserad och kunnig i både latin och grekiska. Kunskaper som kom till användning vid arbetet med transkriberingen och utgivningen av Osby Kyrkobok från 1600-talet.

Arkivet är 3,5 hm och innehåller material från Nilssons tid både vid Lunds och Umeå universitet.