Ansöknings- och besvärshandlingar

Ansöknings- och besvärshandlingar till olika akademiska tjänster vid Lunds universitet, Umeå universitet, Tekniska Högskolan i Linköping, Uppsala universitet  1969-1977

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
205:4

Innehåll i volym 205:4

Personliga handlingar: Tjänstgöringsintyg och meritförteckningar

Personliga handlingar: Ansökningshandlingar