Utförlig arkivinformation

Handskrift 205. Universitetslektor Kenneth Nilssons arkiv (1937-2016)


Kenneth Nilsson var född och uppvuxen i Glimåkra i Skåne. Efter studentexamen i Hässleholm blev det studier vid Lunds universitet med bl.a. matematik, fysik och numerisk analys. 1960 avlade han en filosofie magisterexamen.

1961 anställdes Kenneth vid Avdelningen för numerisk analys vid Lunds universitet och 1966 påbörjade han sin forskarutbildning. En licentiatavhandling kom 1972 som behandlade programspråket COBOL.

1976 flyttade Kenneth till Umeå där han tillträdde en tjänst som universitetslektor i informationsbehandling särskilt administrativ databehandling. Ämnet var tämligen nytt och Kenneth kom att vara aktiv i uppbyggnaden av Institutionen för informationsbehandling (idag Institutionen för informatik). Under många år var han institutionens prefekt men arbetade även till stor del med undervisning, författande av läroböcker samt i diverse forskningsprojekt.

Efter sin pensionering 2004 flyttade han tillbaka till Skåne (Södra Sandby) där han bl.a. arbetade med att dokumentera Institutionen för informatiks historia, ett uppdrag som han arbetade med fram till sin död 2016.

Vid sidan av arbetet med ADB och informatik hade Kenneth ett humanistiskt och socialt intresse. Han hade i unga år läst latin och efter pensioneringen studerade han grekiska vid Lunds universitet. Han engagerade sig i arbeten med att tyda äldre kyrkböcker på latin och grekiska bl.a. Osby kyrkobok 1647-1690.

Arkivet efter Kenneth Nilsson är 3,5 hyllmeter och innehåller bl.a. manuskript och forskningsmaterial från hans verksamma tid vid Lunds och Umeås universitet. I arkivet återfinns även handlingar från hans skoltid samt material från hans sociala och politiska engagemang.

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Arkivet upprättat av Göran Larsson, 2019-06-24