Handskrift 206. Jägmästare Stig Lundbergs arkiv (1928 – 2020)

Stig Lundberg, född och uppvuxen i Luleå, är en svensk entomolog, ornitolog och jägmästare. Han har arbetat med naturvård inom Domänstyrelsen och har även varit verksam som entomolog i över 60 år. 2016 skänkte han sin skalbaggesamling (Sveriges största) till Naturhistoriska riksmuseet. Lundbergs skalbaggesamling innehöll ca 75 000 exemplar däribland alla 4 700 kända svenska arter.

Stig Lundberg har sammanställt och publicerat kataloger över skalbaggar samt en mängd artiklar i ämnet. Under sitt inventeringsarbete har han bland annat funnit flera dittills okända arter och även fått en del skalbaggar och skalbaggssläkten uppkallade efter sig, till exempel släktet Lundbergia och kortvingen Quedius lundbergi.

Arkivet efter Stig Lundberg innehåller 29 volymer med framför allt hans korrespondens med andra entomologer och ornitologer. Även projekthandlingar och enstaka manuskript finns i arkivet som är fritt tillgängligt för forskning.