Handskrift 21. Rektor Algot Hellboms arkiv (1903-1996)

Bild. Handskrift 21

Algot Hellboms promovering 1974

Algot Hellbom var under hela sitt liv en aktiv forskare med stort intresse för Medelpads historia och dialekter.

1938 startade han i Stockholm, tillsammans med en kamrat, en kvällskursskola i språk (Heliskolan). Som lärare och rektor var han sedan verksam vid Heliskolan fram till sin pensionering 1969.

Efter sin pensionering kunde han helhjärtat ägna sig åt sin forskning som bl.a. resulterade i en rad böcker och uppsatser.