Handskrift 22. Rektor Bertil Järneström: Berättelser från Nordingrå, 48 videofilmer inspelade 1992-1997.

BERÄTTELSER FRÅN NORDINGRÅ: Intervjumaterial från Nordingrå socken inspelat på 18 videokassetter av Rektor Bertil Järneström, Järnsta, Nordingrå, under åren 1992 - 1997.

Intervjuade personer är 29 män och 15 kvinnor i åldern 70-95 år. Deras minnen går tillbaka till sekelskiftet med tyngdpunkten på 30- 40- och 50- talen. Filmerna speglar socknens och dess invånares liv och förhållanden ur ett otal aspekter.