Handskrift 23 Diverse handlingar

Handskrift 23 består av enstaka dokument och manuskript av skiftande karaktär. Det rör sig om handlingar som har tillförts Forskningsarkivet och Umeå universitetsbibliotek genom åren. Här återfinns originaldokument i form av brev, manuskript, kontrakt m.m.

Förteckning