15. Melander, Henning, Statsgeodet och arkforskare