28. Gidlöf, Nisse. Manuskript: Högre utbildning i Lycksele under 1900-talet