33. Gustafsson-Cederström, Olof. Almanacka och avskrifter Krigshofrätten 1799