38. Hiertner, Bo: Manuskript om författaren Birger Sjödin