41. Johan Petter Wallin: Manuskript till Karl den Tolfte. Tjugofyra sånger