5. Två brev från konung Oscar II till landshövdingen i Västerbotten