6. Upsala Kongl Academies år 1655 utfärdade Constitutioner