8. Johansson, John. Släktbrev

Johansson, John, byggnadsingenjör (1920- ), 40 släktbrev mellan familjen i Tavelsjö, Umeå sn, och emigranter till USA och Kanada 1903-1984 (Jämte en historik om livet och arbetet på hemmanet Västernäs 1:15, Tavelsjö, 1908-1982)

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
23:8

Innehåll i volym 23:8