9. Förmånskontrakt rörande Sjöbrånet no 1 i Degerfors socken