23: Innehåll

Innehåll

1. Handlingar rörande Jonas Walfrid Lindgren
2. Tullista för skepparen Oluff Larssons galeas
3. Förordnande för överkontrollör Carl Abraham Westman
4. Bytesbrev ang hemman i Sunderbyn och Bensbyn i Luleå socken
5. Två brev från konung Oscar II till landshövdingen i Västerbotten
6. Upsala Kongl Academies år 1655 utfärdade Constitutioner
7. Resepass för philosophiae magister Edvard Walmstedt
8. Johansson, John. Släktbrev
9. Förmånskontrakt rörande Sjöbrånet no 1 i Degerfors socken
10. Arbetsmaterial rörande Byabön och bönbyar i gamla Ume socken 1996.
11. Brev från prinsessan Eugenie till kyrkoherde Johan Anton Nyman
12. Johansson, John. Uppsats om kaféer och konditorier i Umeå
13. Predikan Tredje Storböndagen 1752 i Njurunda
14. Johansson, John. Uppsats; Från min militärtjänstgöring
15. Melander, Henning, Statsgeodet och arkforskare
16. Karlsson, Johan, mentalvårdare. Uppsatser ang mentalvården
17. Stjernlöf, Minna. Manuskript om Pehr Stenberg
18. Avskrift: Observationes grammaticae circa linguam Esthonicam
19. Handskrivet register till O.C. Ahlströms Norrländska slägter
20. Handlingar kring förre SCA-direktören Axel Enström
21. Räkenskapsbok för Ekensholm gods, Röjdafors, Västra Hammar och Edsele Kvarn
22. Manuskript: Gerhard Gerhardsson och nyläseriet i Västerbotten
23. Familjehandlingar efter släkten Grape/Bergman i Kalix och Torneå
24. Erixon, Karl. Manuskript: Några drag ur min Lefnadshistoria
25. Höglund, Petrus, Norsjö (1909-1985). Manuskript till dikter
26. Manuskript till artikel om Horace William Wheelwrights resa i Lappland 1862
27. Fotografialbum över Bålby Herrgård 1951
28. Gidlöf, Nisse. Manuskript: Högre utbildning i Lycksele under 1900-talet
29. Klippalbum som tillhört professor Penttilä, Aarni
30. Kommitterade angående ett landsarkiv i Umeå
31. Barnmorskedagbok för Bjurholms distrikt år 1890-1894
32. Thisell, Anders Gustaf: Brevkopiebok 1895-1896
33. Gustafsson-Cederström, Olof. Almanacka och avskrifter Krigshofrätten 1799
34. Rosenius, Carl Olov. 19 brev till Lars Petter Wåhlin
35. Selander, Sten: Dikter 1909-1910
36. Greta Grenander. Manuskript: Vad har moster gjort i sitt liv?
37. Englund, Lars: Fem vykort 1951-1955
38. Hiertner, Bo: Manuskript om författaren Birger Sjödin
39. Klippsamling barnpsykologi och barnsjukvård
40. Lars Lundkvist: Utkast till dikter
41. Johan Petter Wallin: Manuskript till Karl den Tolfte. Tjugofyra sånger
42. Egerbladh, Ossian: "Grundläggning - kolonisation"
43. Vallberg, Viktor: "Kaleidoskop ur min levnad"
44. Protokollsbok: Suomen seuran pöytäkirjat 1892-1894
45. Lars Swärd: Skrivbok med autografer 1933-1934
46. Matrikel öfver Landtmäteripersonalen i Westerbottens län
47. Ledamöter i Umeå stads församlings kyrkofullmäktige 1932-1934