Handskrift 24. Vattenbyggnadsingenjör Johan Fredrik Cornells arkiv (1837-1912)

Detalj ur ritning: "Bro öfver
Kanalen i Härnösand,
Förslag nr 1". Volym 24:3

Johan Cornell föddes i Tuna församling, Medelpad 1837. Han avlade ingenjörsexamen vid Mariebergs högre artilleriläroverk i Stockholm 1861 och avancerade inom Väg- och vattenbyggnadskåren till major 1897.
Det var inom flottningsväsendet som Cornell gjorde sina största insatser. Åren 1870-95 var han chef för byggnader och flottning i Ljungan med biflöden och samtidigt generalentreprenör för flottningen där från 1884.