Ångbåtsfarleden i den s.k. Löfuddsrännan

Protokoll öfver förordnad syn angående ångbåtsfarleden i den s.k. Löfuddsrännan eller södra utloppsgrenen af Indalselfven och där behöfligt skydd för strömfårans bibehållande i för flottningen ändamålsenligt skick den 5 nov. 1895. Undertecknat den 29 dec.1896 av J.F. Cornell, S. Thorelius och E. Engestedt.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:8
Digitaliserat material: