Ångermanälven

Betänkande öfver föreslagen flodreglering i Ångermanelfven emellan Sollefteå och Nyland med kostnadsförslag och bilagor (Avtryck ur Ingeniörs-Föreningens förhandlingar för 1881)
Utlåtande öfver Ångermanelfvens flottningsförenings framställning angående ändring i virkesvärdet och om förbud af nedkörning af virke på elfven.
Protokoll vid förordnad syn angående ifrågasatta skyddsbyggnader för landsvägsbron öfver Ångermanälven vid Sollefteå till förekommande af brons skadande genom den allmänna flottningen den 24 juli 1900.
Ritning: Plan af Ångermanälven vid Sollefteå. 1902
Ritning: Plan af Ångermanälven vid Sollefteå.
Ritning över Sollefteåforsen.
Skrivelse till K.B. i Vesternorrlands län Yttrande rörande Billsta byamäns yrkande gentemot föreslagna bomledningar utanför byamännens strand. 1903.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
24:9
Digitaliserat material: 

Innehåll i volym 24:9

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Gådeån

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Ångermanälven

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Biflottleder till Ångermanälven

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Fjällsjöälven

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Biflottleder till Faxälven