Avsyningsprotokoll 1882

Protokoll hållet vid förordnad afsyning af utförde skydds- och regleringsbyggnader i Ljunga elf från Storsjön i Herjeådalen till elfvens utlopp i hafvet den 30 juni och följande dagar. Undertecknat den 30 jan. 1882 av Lars Berg. Rätt avskrifvet 13 april 1882 betygar. C.Lagergren, G. Lagergren. Förteckning och värdering av fflottningsbyggnader i Ljunga elf. Af afskrift.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:6
Digitaliserat material: