Berge, Kaptens och Baggböle magasin. Karta över virkesmagasinet, Sunnå och Baggböle.

Protokoll hållet vid förordnad syn angående ifrågasatt förstärkningar af Berge, Kaptens och Baggböle magasin i lndalselfven samt utvidgning af det sistnämnda genom dess utsträckning upp för elfven den 1 och 2 feb. 1897 Avskrift. Undertecknat den 22 dec. 1897. J.F. Cornell. Karta öfver lndalselfven och virkesmagasinet inom Sunnås och Baggböle byar.
Karta över Indalselfven och virkesmagasinet inom Sunnås och Baggböle byar. Tillhör synprotokollet regleringsförslaget af den 22 dec. 1897.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:8
Digitaliserat material: