Biflottleder till Faxälven

Protokoll hållet vid förordnad syn och undersökning för beredande af allmän flottled i Björkån och Eldsjöån inom Edsele socken af södra Ångermanland den 18 och 19 sept. samt den 20 okt. 1885.
Protokoll hållet vid förordnad syn för beredande af allmän flottled i Svaningeån från Gräsvattnet till Vattudalen inom Frostvikens och Ströms socknar af Jemtlands län hållet den 11 och 12 aug. 1886.
Protokoll öfver förordnad syn för beredande af allmän flottled i Svanavattnet inom Ströms socken af Jemtlands län hållet den 13 och 14 aug. 1886.
Skrivelse till K.B. i Vesternorrlands län 23 nov. 1887 ang. slutligt yttrande rörande inrättandet af allmän flottled uti Björkån och Eldsjöån inom Edsele socken.
Protokoll vid förordnad afsyning af Svaningeåns flottled inom Ströms socken af Jemtlands län den 15 okt. 1888.
Skrivelse till K.B. i Westernorrlands län den 23 jan. 1888 ang. klagoskrift öfver den hållna regleringssyn i Björkån och Edseleån af J. Frånberg, Kristoffer Olsson m.fl. daterat 17 dec. 1887.
Protokoll öfver förordnad afsyning af Swanavattenåns flottled den 10 okt. 1889 Skrivelse till Konungen ang. rätt till expropriation för förvärfvande afjordområde.
Skrivelse till K.B. i Jemtlands län ang. fri och öppen roddled längs Öhns byamän egande strand på sidan af Edsån vid slutet af den i Svanawattensån inrättade flottleden 28 jan. 1890.
Skrivelse till K.B. i Wester Norrlands län 29 april 1891 ang. allmän flottnings öppnande i Björkån och dels fortsättning Eldsjöån till dels öfversta del eller från Eldsjön till Näs gamla slåtterdam inom Edsele socken.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
24:9
Digitaliserat material: 

Innehåll i volym 24:9

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Gådeån

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Ångermanälven

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Biflottleder till Ångermanälven

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Fjällsjöälven

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Biflottleder till Faxälven