Den s.k.militärvägen i Västerbottens län

Inspektionsberättelse öfver verkställd besigtning af den s. k. militärvägen inom Vesterbottens län från gränsen mot Norrbottens län till Ruskträsk den 19, 20, 21 sept. 1896, rese och arfvodes räkning för verkställd inspektion af den under byggnad varande militärvägen ..., brev till Cornell av Lars Berg, A.F.O Cederberg ang. undersökning å sträckan mellan Stenbäcken och socken-gränsen mellan Norsjö och Lycksele socknar, skrivelse till Kongl. väg och vattenbyggnadsstyrelsen innehållande rapport över inspektion af vägen mellan Norrbottens gräns och Ruskträsk och tillstyrkande af en undersökning 12 nov. 1896, skrivelse till Kongl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen ang. yttrande öfver den från Major Bergman ingångna utredningen angående ifrågasatta omstakningar å väglinjen Glommerträsk-Ruskträsk, kostnadsförslag för väganläggning mellan länsgränsen i närheten af Glommersträsk by i Arvidsjaurs socken, Norrbottens län och allmänna vägen i närheten av Rusksele by i Lycksele socken af Westerbottens län.
Östra alternativet, sträckningen förbi Norsjö qvarn 23 mars 1895, utförligt kostnadsförslag för d:o väg- anläggning, kontrakt emellan Kongl. väg- och vattenbyggnads-styrelsen å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar å ena, och civilingeniören W. Lindegren å andra sidan, röjningskontrakt, afverkningskontrakt och kontrakt (ej ifyllda), brev till Cornell av Kongl. väg och vattenbyggnads-styrelsen 8 sept. 1896 ang. besigtning av vägen mellan Glommersträsk och Ruskträsk, brev till Cornell av K.A. Simonson ang. ändring av bron över Skellefteå elf, brev till Cornell från Lars Berg ang. militärvägen 8 sept. 1896, ritningar: bro över Åman bro över Skellefteå elf, bro över Vormträsket, bro över Malån, Mellanån och Villbäcken.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:4
Digitaliserat material: