Digitaliserat material

Handskrift 24. Vattenbyggnadsingenjör Johan Fredrik Cornells arkiv (1837-1912)

Korrespondens
Utgående brev
Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet
Brobyggnader: Betänkande och kostnadsförslag till bro över Umeå älv vid Umeå 1864
Brobyggnader: Brobyggnad över Luleå älv vid Trångforsen
Brobyggnader: Förslag till brobyggnad över Råneå älv
Brobyggnader: Förslag till hängbro över Ångermanälven vid Sollefteå
Brobyggnader: Selångersån, beslutad rullbro af järn
Brobyggnader: Ljunga älv, Haverö väg- och brobyggnad 1883
Brobyggnader: Ljunga älv, bro inom Byn i Torps socken 1884
Brobyggnader: Ljunga älv, reparation av Westanåbron och kostnadsförslag till bro vid Erikslund eller Westanå
Brobyggnader: Förslag till ombyggnad av kanalbron i Härnösand 1891.
Brobyggnader: Ljunga älv, Njurundabron, kulvert över Smedjebäcken 1891
Brobyggnader: Indalsälven, bro vid Sörehammaren i Lits socken 1891
Brobyggnader: Bro över Ljungån 1893
Brobyggnader: Brobyggnad över Östersundet mellan Östersund och Frösön 1895
Brobyggnader: Konstruktionsberäkningar av broar. 1895
Brobyggnader: Bro över Hammarsforsen i Ragunda, utlåtande. 1896
Brobyggnader: Div ritningar av flottleder, broar, pråmar, brev, riktpriser 1880-talet.
Vägar i Norrland: Föreslagen landsväg inom Råneå socken
Vägar i Norrland: Junosuando by och Kengis bruk
Vägar i Norrland: Vägomläggning inom Nedre Lule socken
Vägar i Norrland: Landsväg och ridväg mellan Avaviken och Arvidsjaurs kyrkoplats mm
Vägar i Norrland: Landsväg mellan Vittangi och Junosuando
Vägar i Norrland: Vägundersökning och förslag över brobyggnad i Kalix
Vägar i Norrland: Väg mellan Aborrträsk by och Jörns kapellförsamling
Vägar i Norrland: Ragunda-Ljungåvägen samt väg Westanede och Hellesjö
Vägar i Norrland: Väg mellan Rätan i Jämtland och Krog i Medelpad.
Vägar i Norrland: Väg mellan Torpshammar till gränsen mot Jemtland inom Holms socken
Vägar i Norrland: Björna-Arnäs-vägen
Vägar i Norrland: Väg mellan Gideå kyrka till Trehörningsjö
Vägar i Norrland: Väg Trehörningsjö kyrka och Björnavägen
Vägar i Norrland: Landsvägen från Boda by till Bispgården
Vägar i Norrland: Åsele-Anundsjövägen
Vägar i Norrland: Landsväg emellan Nybyn och Mo bruk
Vägar i Norrland: Landsväg mellan Sidensjö och Anundsjö kyrkor
Vägar i Norrland: Gångbro Bremön till Sanna vid Bremösundet.
Vägar i Norrland: Landsväg mellan Lefvar och Gräsmyr mm
Vägar i Norrland: Den s.k.militärvägen i Västerbottens län
Vägar i Norrland: Stora kustlandsvägen från Njurunda sockengräns till Wifsta by
Vägar i Norrland: Landsvägen Holms kyrka - Vikesundet mm
Vägar i Norrland: Diverse vägförslag inom Västernorrlands län
Järnvägar och spårvägar: Forslingsväg mellan sjön Norra Dellen och Bottniska viken
Järnvägar och spårvägar: Hudiksvall-Herjeådalens jernväg
Järnvägar och spårvägar: P.A. Tamms Kanal från Forsa kyrka till Iggsjön samt jernväg till Iggesunds bruk
Järnvägar och spårvägar: Sundsvall - Torpshammars järnväg
Järnvägar och spårvägar: Upsala-Gefle railway
Järnvägar och spårvägar: Fortsättning af Dellens kanalled från Forssa jernvägsstation till Iggesund.
Järnvägar och spårvägar: Spårväganläggning i Sundsvall samt Stockholms spårvägar.
Järnvägar och spårvägar: Järnvägsstation i Härnösand
Järnvägar och spårvägar: Ostkustbanan
Järnvägar och spårvägar: Järnväg Östavall -Sveg -Rot station
Järnvägar och spårvägar: Järnväg mellan Linnaån och Voxna elf
Dalälven: Wanån, Tennån och Billingån
Dalälven: Sågverksanläggningar dels vid Wanåns inflöde i västra Dalälven dels vid Östra Dalälvens inflöde i Siljan.
Dalälven: Skiljningsställen och sågverksanläggningar vid Wanån och västra Dalälven
Dalälven: Wansbroförrättningen 1892
Solnaån: Flottled i Solna åns vattendrag
Hoa älv, Solnaån, Gnarpsån och Ljusne älv: Solna ån
Hoa älv, Solnaån, Gnarpsån och Ljusne älv: Hoa älv
Hoa älv, Solnaån, Gnarpsån och Ljusne älv: Gnarpsån
Hoa älv, Solnaån, Gnarpsån och Ljusne älv: Ljusne elfs flottningsförenings timmermärken
Ljungans huvudflottled: Reglering af trävaruflottning i Ljunga elf mm
Ljungans huvudflottled: Avsyningsprotokoll 1882
Ljungans huvudflottled: Förslag till nybyggnader 1893, Vattjomsbommen 1895
Ljungans huvudflottled: Kostnader och å-priserna efter Ljunga elf åren 1890-1899
Ljungans huvudflottled: Skrivelser 1895
Ljungans huvudflottled: Flottningskostnader
Ljungans huvudflottled: Rapporter över flottningen 1874-1882, 1886-1895
Ljungans huvudflottled: Diverse handlingar och cirkulär
Ljungans huvudflottled: Fudan, Stumån, Alderängsån, Gallvattsån, Stångån, Granån, Fanbyån
Gimån: Gimån 1
Gimån: Gimån 2
Gimån: Flottningskostnader 1870-1928
Selångerån: Selångerån
Indalsälven: Protokoll hållet i Fjäl vid förrättad syn 1882
Indalsälven: Bergnings- och sorteringsanläggningen vid Fjäl.
Indalsälven: Sorteringsanläggning vid utloppet
Indalsälven: Stuguns hållbom, karta över timmerbom med närbelägna stränder av Gesundsjön
Indalsälven: Bron i Kårsta by
Indalsälven: Gesunds hållbom, karta över Gesundsjön
Indalsälven: Virkesmagasin vid Mörtåns inflöde, magasinsbom vid holmen Vilhelmina
Indalsälven: Sortering
Indalsälven: Ångbåtsfarleden i den s.k. Löfuddsrännan
Indalsälven: Stängning av sundet mellan Storgrundet och Rülandet
Indalsälven: Berge o. Kaptensbommarna i Indalselfven
Indalsälven: Ritning över lndalselfven nedan Berge forsen
Indalsälven: Karta över Indalsälvens utlopp
Indalsälven: Ammersälven från Hammerdalssjöns utlopp till och förbi Edeforsen
Indalsälven: Karta över Berge och kaptens bommar.
Indalsälven: Berge, Kaptens och Baggböle magasin. Karta över virkesmagasinet, Sunnå och Baggböle.
Indalsälven: Vilhelmina holmen
Indalsälven: Hammarsedan
Indalsälven: Skydds- och regleringsbyggnader samt flottledsbyggnader
Indalsälven: Syn för komplettering av flottleden
Indalsälven: Karta över föreslagen ny sortering vid utloppet.
Indalsälven: Flottningskostnader
Indalsälven: Gerån
Indalsälven: Halån
Indalsälven: Laxsjö, Mjellån, Ljustorpsån
Indalsälven: Oxsjö
Indalsälven: Kvarnån
Indalsälven: Singån
Indalsälven: Sikåsån
Indalsälven: Örån
Indalsälven: Öjarån
Indalsälven: Hofvermoån
Indalsälven: Sällsjön och Ockesjön
Indalsälven: Nästån
Gådeån: Gådeån
Ångermanälven: Ångermanälven
Biflottleder till Ångermanälven: Bollstaån från och med Walasjön till Bursjön
Biflottleder till Ångermanälven: Själandsån
Biflottleder till Ångermanälven: Kläppsjöbäcken
Biflottleder till Ångermanälven: Juvanån, kanals upptagande mellan Ysjön och Gösingen
Biflottleder till Ångermanälven: Björkån och övre Eldsjöån
Fjällsjöälven: Fjällsjöälven
Biflottleder till Faxälven: Biflottleder till Faxälven
Moälven: Damm- och brobyggnad vid Mo bruk
Moälven: Öfversjöån
Moälven: Krokvattenbäcken
Moälven: Holmsjöån
Moälven: Fanbyån
Moälven: Översjöån Sunnerstaån och Krokvattensbäcken
Moälven: Kunnån
Moälven: Flottningens reglerande i Moälven
Moälven: Holmsjöån
Moälven: Kanal mellan Holmsjöån och Bergsjöåarna
Moälven: Ny syn efter Holmsjöån
Moälven: Utlåtande innehållande även en del historik över Moälven
Moälven: Kostnadsförslag samt ritningar
Moälven: Reglering av flottningen
Moälven: Flottledsavgälder
Öre älv: Handlingar rörande Öre älv
Öre älv: Ritningar och kartor rörande Öre älv
Umeå älv: Umeå älv
Nuortejaurbäcken: Nuortejaurbäcken
Svärdälven: Svärdälven
Luleå älv: Handlingar för Luleå älv
Luleå älv: Kostnadsförslag för Luleå älv
Råneå älv: Råneå älv
Flottledsreglementen, flottningsberäkningar och flottledsbyggnader: Flottledsreglementen
Flottledsreglementen, flottningsberäkningar och flottledsbyggnader: Flottningsberäkningar
Flottledsreglementen, flottningsberäkningar och flottledsbyggnader: Flottledsbyggnader
Anteckningsböcker: Anteckningsböcker 1872-1887 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Anteckningsböcker: Anteckningsböcker 1888-1897 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,