Diverse vägförslag inom Västernorrlands län

Landsvägsförslag för omläggning af vägen mellan Sidensjö och Anundsjö.
Tabell öfver schaktning, fyllning och sprängning vid 14 fots bred vägbyggnad.
Tabell för schaktning och fyllning vid 4 meters bred vägbyggnad Landsvägsförslag för ifrågasatt väganläggning från Sidensjö till Mo inom norra Ångermanland.
Jämnförelse - tabell för schaktningskostnad. Beräkning af broar af mindre spännvidder med 20 fots bred brobana.
Accorder vid Råneå vägbyggnad.
Vägförslag Liden - Jemtlandsgränsen - Fors socken.
Vägförslag Björna - Arnäs i norra Ångermanland Anmärkningar rörande förslag öfver Rätan - Hafverövägen.
Beräkning af broar med mindre spännvidder vid landsvägs-byggnad för 20 fots brobana.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:4
Digitaliserat material: