Fjällsjöälven

Protokoll öfver förordnad syn i och för reglering af flottningen i Fjellsjöelfven från och med Bodumsjön i Bodums socken till Sörånäset i Ramsele socken hållet den 16, 17, och 18 aug. 1886 . Undertecknat 1889 av Cornell. Karta bifogas öfver allmänna flottleder i Bodumsjön.
Skrivelse till K.B. i Westernorrlands län 26 juli 1890 ang. Fjellsjöelfvens reglering från och med Bodumsjön till Sörånäset med hänsyn till de vid sammanträde inför kronofogden framställde anmärkningar. 2 ex.
Protokoll öfver förordnad afsyning af utförda skydds- och regleringsbyggnader i Fjellsjöelfven från och med Bodumsjöni Bodum socken till Sörånäset i Ramsele socken af Wester-norrlands län den 1 sept. och följande dagar 1896.
Bilaga: förteckning och värdering af flottledsbyggnader i Fjellsjöelfven från och med Bodumsjön inom Bodums socken till Sörånäset i Ramsele socken.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
24:9
Digitaliserat material: 

Innehåll i volym 24:9

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Gådeån

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Ångermanälven

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Biflottleder till Ångermanälven

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Fjällsjöälven

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Biflottleder till Faxälven